Elektroniikan Tukkukauppiaat ry. (ETK ry.) on perustettu 14.12.1925. Aluksi se toimi nimellä Suomen Radiotehtailijoiden ja Radiokauppiaiden Liitto ry. Nykyisellä nimellään se on toiminut vuoden 1971 alusta lähtien.

ETK on elektroniikka- ja kodinkonealan valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppiaita edustava valtakunnallinen elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä valvoa ja edistää jäsenyritysten ja kodintekniikka-alan yleisiä ja yhteisiä etuja.

ETK ry.

 • pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin niitä suunniteltaessa, laadittaessa ja muutettaessa
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä niiden järjestöihin
 • harjoittaa jäsenyrityksiin kohdistuvaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutuspalvelutoimintaa
 • ylläpitää alan tiedottamista
 • tuottaa tilastoja
 • osallistuu tilasto- tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan
 • seuraa tutkimus-, markkinointi-, huolto-, testaus- yms. toimintaa
 • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimialaan liittyvissä kysymyksissä

ETK:n toimisto sijaitsee Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Yhdistyksen toimitusjohtaja on Taina Luukkainen.

 

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n hallitus 

Yhdistyksen hallintoa hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat:

 • Markus Nummisalo, myyntijohtaja, Samsung Electronics Nordic Ab, puheenjohtaja
 • Arto Ilander, myyntipäällikkö, BSH Kodinkoneet Oy
 • Risto Parviainen, channel head kitchen retail, Oy Electrolux Ab
 • Nikolas Bogdanoff, toimitusjohtaja, Oy Wilfa Suomi Ab
 • Merja Ripatti, regional business manager, Grundig Nordic Ab
 • Esa Silver, toimitusjohtaja, Miele Oy
 • Taneli Tast, country manager, Groupe SEB

 

Jaostot ja puheenjohtajat 

Yhdistyksessä toimii kolme jaostoa: ­­Elektroniikkajaosto, Isot kodinkoneet -jaosto sekä Pienet kodinkoneet. Kullakin jaostolla on oma puheenjohtaja.

Isot kodinkoneet -jaosto
Toimitusjohtaja Esa Silver, Miele Oy

Pienet kodinkoneet -jaosto
Country Manager Taneli Tast, Groupe SEB

Elektroniikkajaosto
Myyntijohtaja Markus Nummisalo, Samsung Electronics Nordic AB

 

ETK:lla on edustus seuraavissa yhteisöissä:

 • Erikoiskaupan liitto Etu, hallitus ja johtoryhmä
 • Kaupan liitto, koulutusvaliokunta, erikois- ja käyttötavarakaupan valiokunta
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT, hallitus ja TV-foorumin työryhmät
 • Radio- ja tv-museosäätiö, valtuuskunta
 • Liikenne- ja viestintäministeriö LVM, T2-työryhmä

 

ETK:n tärkeimmät sidosryhmät ovat:

 • Erkoiskaupan liitto Etu
 • Home Appliance Europe APPLiA
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT ry.
 • Kaupan liitto
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto
 • FiCom ry, tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Energiavirasto
 • Traficom
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics & Appliances)
 • Tuottajayhteisöt