Miele jälleen Suomen luotetuin iso keittiökonemerkki

Miele nousi Valitut Palat -julkaisun (Reader’s Digest) tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi isoksi keittiökonemerkiksi jo toista vuotta peräkkäin. Suomen lisäksi Miele valittiin luotetuimmaksi neljässä muussa tutkimuksen kymmenestä maasta, eli Itävallassa, Saksassa, Portugalissa ja Sveitsissä.

Miele_luotetuin_avausTutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin. Sen jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopivuutta tähän merkkiin asteikolla 1–5. Arvioitavat ominaisuudet ovat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin ovatko he tämän eniten luottamansa merkin asiakkaita ja olisivatko he valmiita suosittelemaan sitä muille. Miele sai valitsijoiltaan kategoriansa korkeimmat arviot laadusta (4,73), hintansa arvoisuudesta (4,40) ja vahvasta tuotekuvasta (4,65).

Neljättätoista kertaa toteutettu Luotetuin merkki -tutkimus on yksi suurimmista Euroopassa tehtävistä kuluttajatutkimuksista. Mukana oli 10 Euroopan maata ja vastaajia yhteensä 17 676. Suomessa kyselyyn vastasi 2 026 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tulokset painotetaan iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 38 eri tuoteryhmässä. Tutkimus tehtiin nettikyselynä.