Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on perustettu 14.12.1925. Aluksi se toimi nimellä Suomen Radiotehtailijoiden ja Radiokauppiaiden Liitto ry ja sittemmin nimi oli Elektroniikan Tukkukauppiaat ry (ETK ry). Nykyisellä nimellään se on toiminut vuoden 2024 alusta lähtien.

ETKO ry on kodintekniikka-alan valmistajia, maahantuojia, tukkukauppiaita ja vähittäiskaupan toimijoita edustava valtakunnallinen elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä valvoa ja edistää jäsenyritysten ja kodintekniikka-alan yleisiä ja yhteisiä etuja.

ETKO ry

 • pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin niitä suunniteltaessa, laadittaessa ja muutettaessa
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä niiden järjestöihin
 • harjoittaa jäsenyrityksiin kohdistuvaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutuspalvelutoimintaa
 • ylläpitää alan tiedottamista
 • tuottaa tilastoja
 • osallistuu tilasto- tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan
 • seuraa tutkimus-, markkinointi-, huolto-, testaus- yms. toimintaa
 • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimialaan liittyvissä kysymyksissä

ETKO:n toimisto sijaitsee Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Yhdistyksen toimitusjohtaja on Taina Luukkainen.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry:n hallitus 

 • Markus Nummisalo, myyntijohtaja, Samsung Electronics Nordic Ab, puheenjohtaja
 • Niko Sandström, Gigantti (varapuheenjohtaja)
 • Arto Ilander, myyntipäällikkö, BSH Kodinkoneet Oy
 • Risto Parviainen, channel head kitchen retail, Oy Electrolux Ab
 • Nikolas Bogdanoff, toimitusjohtaja, Oy Wilfa Suomi Ab
 • Merja Ripatti, regional business manager, Grundig Nordic Ab
 • Esa Silver, toimitusjohtaja, Miele Oy
 • Taneli Tast, country manager, Groupe SEB
 • Vesa Björklund, Euronics
 • Päivi Hole, SOK Käyttötavara
 • Jesse Kieksi, DNA
 • Juha-Mikko Saviluoto, Power
 • Panu Vainio, Veikon Kone

ETKO:lla on edustus seuraavissa yhteisöissä:

 • Erikoiskaupan liitto Etu, hallitus
 • Kaupan liitto, koulutusvaliokunta, erikois- ja käyttötavarakaupan valiokunta
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT, hallitus ja TV-foorumin työryhmät
 • Radio- ja tv-museosäätiö, valtuuskunta
 • Liikenne- ja viestintäministeriö LVM, T2-työryhmä

ETKO:n tärkeimmät sidosryhmät ovat:

 • Erkoiskaupan liitto Etu
 • Home Appliance Europe APPLiA
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT ry.
 • Kaupan liitto
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto
 • FiCom ry, tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Energiavirasto
 • Traficom
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics & Appliances)
 • Tuottajayhteisöt