Elektroniikan Tukkukauppiaat ry. (ETK ry.) on elektroniikka- ja kodinkonealan valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppiaita edustava valtakunnallinen elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä valvoa ja edistää jäsenyritysten ja kodintekniikka-alan yleisiä ja yhteisiä etuja. ETK ylläpitää myös Gotech-sivustoa.

ETK:n toimisto sijaitsee Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Yhdistyksen toimitusjohtaja on Taina Luukkainen, 0400 597 492, taina.luukkainen(a)etkry.com

 

Jaostot ja puheenjohtajat 

Yhdistyksessä toimii kolme jaostoa: ­­Elektroniikkajaosto, Isot kodinkoneet -jaosto ja Pienet kodinkoneet -jaosto. Kullakin jaostolla on oma puheenjohtaja, joka vastaa median tiedusteluihin oman alueensa osalta ETK ry:n puolesta.

Isot kodinkoneet -jaosto
Toimitusjohtaja Esa Silver, Miele Oy, 0400 156 085, esa.silver(a)miele.com

Pienet kodinkoneet -jaosto
Country Manager Taneli Tast, Groupe SEB, 040 740 7405, ttast@groupeseb.com

Elektroniikkajaosto
Myyntijohtaja Markus Nummisalo, Samsung Electronics Nordic AB, 0400 569 228, m.nummisalo(a)samsung.com

 

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n hallitus 

Yhdistyksen hallintoa hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat:

 • Arto Ilander, myyntipäällikkö, BSH Kodinkoneet Oy
 • Markus Nummisalo, PJ, myyntijohtaja, Samsung Electronics Nordic Ab
 • Merja Ripatti, regional business manager, Grundig Nordic Ab
 • Esa Silver, toimitusjohtaja, Miele Oy
 • Risto Parviainen, channel head kitchen retail, Oy Electrolux Ab
 • Nikolas Bogdanoff, toimitusjohtaja, Oy Wilfa Suomi Ab
 • Taneli Tast, maajohtaja, Groupe SEB

 ETK ry.

 • pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin niitä suunniteltaessa, laadittaessa ja muutettaessa
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä niiden järjestöihin
 • harjoittaa jäsenyrityksiin kohdistuvaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutuspalvelutoimintaa
 • ylläpitää alan tiedottamista
 • tuottaa tilastoja
 • osallistuu tilasto- tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan
 • seuraa tutkimus-, markkinointi-, huolto-, testaus- yms. toimintaa
 • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimialaan liittyvissä kysymyksissä

ETK:lla on edustus seuraavissa yhteisöissä:

 • Erikoiskaupan liitto Etu, hallitus ja johtoryhmä
 • Kaupan liitto, koulutusvaliokunta, erikois- ja käyttötavarakaupan valiokunta
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT, hallitus ja TV-foorumin työryhmät
 • Radio- ja tv-museosäätiö, valtuuskunta
 • Liikenne- ja viestintäministeriö LVM, T2-työryhmä