Active Learning Alliance kehittää tulevaisuuden opetusratkaisuja

Opetusalalla toimivat yritykset ovat perustaneet aktiivista oppimista edistävän yhteenliittymän. Se haluaa tukea oppilaitoksia yhdistämällä pedagogia, oppimaisema, erilaiset palvelut ja teknologia uudenlaiseksi kokonaisuudeksi.

Isku Interior Oy

Keskeinen osa Active Learning Alliance -yhteenliittymän toimintaa ovat Learning Lab -oppimislaboratoriot. Niitä avataan Suomessa seitsemälle paikkakunnalle, jotka ovat Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku.

Kuhunkin Learning Lab -tilaan on rakennettu oppimisympäristö, teknologia ja oppimaisema. Se on paikka, missä jäsenyritykset ja oppilaitokset pääsevät yhdessä testaamaan ja kehittämään uusia oppimiskokemuksia.

Learning Labit toimivat myös koulutusten, tapaamisten sekä seminaarien pitopaikkana. Ne on sijoitettu Isku Interior Oy:n myymälöiden yhteyteen.

Hyviä kokemuksia uusista menetelmistä

Yhä useammassa suomalaisessa oppilaitoksessa opetuksen kehittämistä ohjaavat aktiivisen oppimisen ja niin sanotun pelillistämisen periaatteet. Oppilaita haastetaan valmiiden vastausten antamisen sijaan luovaan ongelmanratkaisuun.

Keskeistä aktiivisessa oppimisessa ovat pedagogiikan lisäksi uudenlaiset tila- ja kalusteratkaisut sekä teknologia, jotka vapauttavat oppilaat pulpeteistaan liikkumaan.

Yksi Active Learning Alliancen kanssa yhteistyötä tekevistä tahoista on Vantaan kaupungin sivistystoimi. Vantaalla kerätyt kokemukset yhteisöllisestä, uteliaisuutta ruokkivasta oppimisesta ovat olleet kannustavia. Riippumattomuus ajasta ja paikasta sekä sähköiset oppimateriaalit mahdollistavat itsenäisen tiedonhaun ja uudenlaiset ryhmätyöt. Samalla ne antavat tilaa luovuudelle.

Mahdollisuuksia myös vientiin

– Active Learning Alliance -yhteenliittymän jäsenet jakavat tietoa ja kokemuksen kautta parhaaksi havaittuja käytäntöjä. Tarjoamme oppilaitoksille paketoituja ja täysin räätälöityjä ratkaisuja, joissa niitä ei kuitenkaan pakoteta tai sidota yhteenliittymän jäsenten palveluiden käyttöön, kertoo Samsungin Head of IM & Telecom Antti Holopainen.

Active Learning on herättänyt jo paljon mielenkiintoa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Samsungilla seurataan erityisellä mielenkiinnolla suomalaista koulutusta, sillä maamme tunnetaan erinomaisista oppimistuloksista eri puolilla Eurooppaa ja myös Etelä-Koreassa. Yhteenliittymä aloittaa toimintansa kehittämällä ratkaisuja erityisesti kotimaisille opetusalan toimijoille, mutta suuren kiinnostuksen vuoksi tavoitteenamme on jo loppuvuodesta lähteä mukaan myös koulutusvientiin, jatka Holopainen.

Active Learning Alliancen perustajajäseniin kuuluvat opetusalalle ratkaisuja tarjoavat Samsung Electronics, Isku Interior Oy ja Edutukku Oy. Palveluita ja tuotteita Active Learning Alliancessa toimittavat Qroom Oy, Seppo, ThingLink, Treston, eOppi, Samsung Service ja Beiz.

 

01_ActiveLearning_avaus