Vähittäiskaupan joulumyynti kasvoi 1,6 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi joulukuussa 1,6 prosenttia vuoden 2014 joulukuusta. Kasvua kertyi sekä päivittäistavarakaupassa että tavaratalokaupassa. Tukkukaupan myynti supistui puolestaan 2,8 prosenttia edellisvuodesta.

Joulumyynti 2015Päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi 0,2 prosenttia ja tavaratalokaupan 1,2 prosenttia. Kasvua vuoden takaisesta kertyi joulukuussa myös autokaupassa, jossa myynti oli 8,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 joulukuussa.

Tukkukaupan myynti supistui sen sijaan 2,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden joulukuuhun, mikä veti samalla koko kaupan kehityksen 0,2 prosentin laskuun.

Myynnin määrä kasvoi joulukuussa kaupan toimialoilla tukkukauppaa lukuun ottamatta

Vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi joulukuussa 3,1 prosenttia vuoden 2014 joulukuusta. Autokaupassa myynnin määrä kasvoi kaupan toimialoista voimakkaimmin, 7,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kasvuun vaikutti uusien moottoriajoneuvojen myynnin lisääntyminen, koska Tilastokeskuksen mukaan myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröintejä oli joulukuussa 18,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 joulukuussa.

Tukkukaupassa myynnin määrä oli lähes vuoden 2014 joulukuun tasolla, ja laskua kertyi 0,1 prosenttia. Koko kaupassa myynnin määrä oli 1,9 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Hintojen alenemisesta johtuen myynnin määrä kehittyi liikevaihtoa myönteisemmin lukuun ottamatta autokauppaa.

Koko kaupan myynti laski vuonna 2015 yhteensä 2,6 prosenttia vuodesta 2014

Vähittäiskaupan myynti laski tammi-joulukuussa 2015 yhteensä 0,7 prosenttia tammi-joulukuusta 2014. Tukkukaupassa laskua kertyi vastaavalla ajanjaksolla 4,6 prosenttia.

Autokauppa oli kaupan toimialoista ainoa, jolla myynti kasvoi vuonna 2015, yhteensä 2,0 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Näin ollen koko kaupan myynti supistui vuonna 2015 yhteensä 2,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Tarkempi katsaus kaupan toimialojen kehityksestä vuonna 2015 on luettavissa täältä.

Kaupan myynnin ja myynnin määrien vuosimuutokset on ilmoitettu kausitasoittamattomina. Varsinkin vähittäiskaupassa vuosimuutoksiin saattavat vaikuttaa arkimyyntipäivien lukumäärät. Vuoden 2015 joulukuussa oli 25 arkimyyntipäivää eli yksi enemmän kuin vuoden 2014 joulukuussa. Arkimyyntipäivillä tarkoitetaan kalenterikuukauden arkipäiviä (maanantai-lauantai) arkipyhiä lukuun ottamatta.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus