Facebook-arvontojen säännöt – Gotech.fi

Arvonnan järjestäjä

Elektroniikan Tukkukauppiaat (ETK) ry.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien ETK:n henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan kanssa. Osallistumisessa ei ole ikärajaa. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Epäillystä vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja ETK:llä on oikeus poistaa epäilyn kohde arvonnasta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta. Palkinto toimitetaan vain Suomeen.

Osallistumisaika

Arvontaan osallistumisaika ilmoitetaan jokaisen arvontaan liittyvän Facebook-julkaisun yhteydessä. ETK ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinnot

ETK arpoo Avance Collection mehulingon, arvo 189,99€. Tuotetiedot: http://www.philips.fi/c-p/HR1919_70/avance-collection-mehulinko

Osallistuminen

Arvontaan osallistuminen edellyttää Gotech-uutiskirjeen tilaamisen helmikuun 2017 aikana osoitteessa: https://gotech.fi/tilaa-uutiskirje/. Osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin.

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon lunastaminen

Voittaja arvotaan maaliskuun 2017 alussa. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, on ETK:lla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Voittaja julkistetaan Gotech Facebook-sivulla.

ETK:lla on oikeus julkaista arvonnan voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Verot

Palkinnon mahdollistava ETK:n jäsenyritys, Philips Oy Consumer Lifestyle, sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Henkilötietolainmukainen rekisteriseloste alla. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry

Helsingissä 8.2.2017

 

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elektroniikan Tukkukauppiaat (ETK) ry
PL 150
00251 Helsinki
Puh: 0400 597 492
taina.luukkainen@etkry.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Taina Luukkainen
Puh: 0400 597 492

3. Rekisterin nimi

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n toimeenpanemien arpajaisten asiakasrekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n toimeenpanemien arpajaisten henkilöasiakasrekisterin ylläpitämiseen sekä voittojen lunastamisen ja arvontoihin osallistumisen arkistointiin ja käsittelyyn ja Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n toiminnasta tiedottamiseen. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:llä on oikeus käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisesti tai kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn itsensä arpajaisia varten antamista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada kopiot niistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramainontaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.