Ekosuunnittelun ja vihreän siirtymän tiimoilta alalla tapahtuu ja on tapahtunut merkittäviä uudistuksia.