Gotech-valintaopas: pyykinpesukoneet

Hyvä pyykinpesukone pesee tekstiilit puhtaaksi. Lisäksi se on turvallinen ja helppokäyttöinen. Pesukoneen valinta ja mallien vertailu on helpompaa, jos perehtyy koneiden ominaisuuksiin ja niiden merkitykseen pyykinpesussa.

Artikkeli on koostettu yhdessä Työtehoseuran kanssa.

Valintatilanteessa kannattaa tutustua käyttöohjeen ohella myös asennus- ja sijoitusohjeisiin. Energiatehokkuus on sekin tärkeää, koska pesukoneiden tärkeimmät ympäristövaikutukset liittyvät sähkön- ja vedenkulutukseen.

Energiamerkintä

Energiamerkki ja tuoteseloste helpottavat pesukoneiden vertailua. Energiamerkissä otetaan huomioon pesut 60 ja 40 asteen ohjelmilla, täydellä ja puolitäytöllä. Vuosikulutus perustuu 220 pesukertaan. Pesutulosta ei ilmoiteta erikseen, koska koneelta edellytetään automaattisesti A-luokan pesutulosta.

Merkissä kerrotaan energiatehokkuusluokan lisäksi painotettu vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina ja vedenkulutus litroina. Koneen nimelliskapasiteetti ilmoitetaan kilogrammoina 60 tai 40 asteen vakiopuuvillaohjelmalla täydellä täytöllä riippuen siitä, kumpi on niistä pienempi.

Lisäksi merkistä näkee linkoustehokkuusluokan sekä äänitehotason dB(A)-lukeman pesun ja linkouksen aikana. Käytännössä äänekkyyteen vaikuttavat koneen vedenotto- ja poistovaihe, täyttömäärä ja pesurummussa pestävä pyykki. Ääntä lisäävät koneen sijoittaminen epätasaiselle alustalle, ympäristön akustiset tekijät ja resonanssiäänet, joita syntyy, mikäli kone koskettaa kalustetta tai seinää.

Sijoitus ja asennus

Pyykinpesukoneen toiminnan, kestävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi se sijoitetaan kuivaan, hyvin ilmastoituun, lämpimään ja lattiakaivolliseen tilaan. Kosteassa tilassa kone ruostuu ja sen kumitiivisteeseen voi pesiytyä hometta. Kone on aina suojattava roiskevedeltä.

Pesukone asennetaan säätöjalkojen avulla vaakasuoraan, jolloin se käy tasaisesti ja pysyy paikoillaan. Apuna kannattaa käyttää vesivaakaa eli vatupassia. Vaatimukset koneen tulo- ja poistoletkujen asennuskorkeudesta pitää aina tarkistaa käyttöohjeesta.

Sulakkeeksi riittää 10 A, jos koneen liitäntäteho on alle 2,3 kW. Suurempi liitäntäteho tarvitsee 16 A:n sulakkeen. Pesukone liitetään suojamaadoitettuun pistorasiaan. Lyhyt liitosjohto vaihdetaan tarvittaessa pidempään, jatkojohtoa ei saa käyttää.

Kone liitetään kylmään veteen ja tarkistetaan, etteivät liitosjohto ja vesiletkut jää venytykseen, taitokselle tai puristuksiin koneen taakse tai alle. Koneen poistoletkua ei saa jatkaa, vaan se vaihdetaan tarvittaessa pidempään. Maksimipituus on konekohtainen, tavallisesti 2–4 metriä.

Edestä täytettävä pesukone

Koneen leveys ja syvyys ovat yleensä noin 60 x 60 cm ja korkeus noin 85 cm. Pienimpien koneiden syvyys on noin 33 cm, leveys noin 50 cm ja korkeus alle 70 cm.

Täyttöluukun avautumissuunta vaikuttaa käytön joustavuuteen. Pesukoneen luukun saranointia ei voi muuttaa, joten avautumissuunta kannattaa tarkistaa ostovaiheessa.  Luukun suositeltava avautumiskulma on 180 astetta.

Joihinkin edestä täytettäviin pesukoneisiin saa lisävarusteena korotusalustan, jonka avulla täyttöluukku nousee hyvälle työskentelykorkeudelle.

Koneen voi sijoittaa työpöydän alle. Sivuille jätetään muutama millimetri tilaa, jottei kone tärise kalusteita vasten linkousvaiheessa. Kone on mahdollista sijoittaa myös vapaasti lattialle, jolloin sen kansi toimii työtasona tai sen päälle voi sijoittaa kuivausrummun. Kuivausrumpu pitää aina kiinnittää liitossarjan avulla pesukoneeseen.

Päältä täytettävä pesukone

Päältä täytettävät pesukoneet mahtuvat pienempään tilaan kuin edestä täytettävät. Niiden leveys vaihtelee välillä 40–45 cm, syvyys on 60–62 cm ja korkeus 85–90 cm. Kannen avaamiseen tarvitaan tilaa koneen yläpuolelle 50–70 cm.

Työskentelykorkeus on päältä täytettävässä pesukoneessa monille miellyttävämpi, koska konetta täytettäessä ja tyhjennettäessä ei tarvitse kumartua niin alas kuin edestä täytettävän koneen kanssa. Lisäksi päältä täytettävään pesukoneeseen voi yleensä vielä lisätä pyykkiä käynnistämisen jälkeen. Se on mahdollista myös joissakin edestä täytettävissä koneissa.

Päältä täytettävässä koneessa on yleensä liikuttelua helpottavat siirtopyörät, josta on apua siivottaessa tai jos konetta joutuu muuten liikuttelemaan.

Täyttömäärä

Täysien koneellisten peseminen on energiatehokasta, joten kannattaa miettiä, minkäkokoisen koneen tarvitsee. Pyykinpesukoneista suurin osa on täyttömäärältään 6–7 kiloa, mutta jotkut jopa 11 kiloa. Pienimpien koneiden täyttömäärä on 3 kiloa.Pesutulos huononee, jos pyykki ei mahdu kunnolla liikkumaan pesurummussa, joten konetta ei kannata sulloa liian täyteen.

Pesukoneiden täyttömäärä lasketaan tavallisesti täyttösuhteella 1:10 tai jopa 1:7. Optimaalisin pesutulos saavutetaan täyttösuhteella 1:13, joka tarkoittaa sitä, että rummussa on 13 litraa tilaa yhtä pyykkikiloa kohden.

Edestä täytettävä kone on sopivasti täytetty, kun kädet mahtuvat ranteita myöten suorina rummun sisään. Siliäväksi käsiteltyjä tekstiilejä ja hienopyykkiä laitetaan koneeseen puolet edellisten määrästä.

Päältä täytettävässä koneessa pyykkiä on sopiva määrä, kun rummussa olevan pyykin ja täyttöluukun väliin jää 5–10 cm tyhjää tilaa ja kämmenet mahtuvat vaatteiden päälle.

Pesuohjelmat

Pesuohjelmat ovat konekohtaisia ja niiden sisältö selviää käyttöohjeista. Usein ohjelmia voi muunnella esimerkiksi säätämällä pesuveden lämpötilaa, ohjelmoimalla lisää vettä pesuihin ja huuhteluihin, lisäämällä huuhtelukertoja, muuttamalla linkousnopeutta ja koneen käyntirytmiä, valitsemalla pesuun käytettävissä olevan ajan itse sekä lyhentämällä ohjelman kestoa.

Pesukone voi ehdottaa esimerkiksi linkousnopeutta, aikaa ja lämpötilaa sen mukaan millainen perusohjelma tekstiilien materiaalin perusteella on valittu.

Esipesussa vesi on joko kylmää tai 30–40-asteista, ja kesto vaihtelee kymmenestä minuutista puoleen tuntiin. Esipesun voi joko valita erikseen tai se sisältyy tiettyihin ohjelmiin. Esipesua tarvitaan likaiselle pyykille.

Valko- ja kirjopesussa vesipinta on yleensä matala, ja normaali mekaaninen käsittely etenee 30–95 asteen lämpötilassa. Lämpötila valitaan pestävän vaatteen mukaan. Joissakin koneissa voidaan valita myös korkea vesipinta. Huuhtelukertoja on tavallisesti 2–3, ja ohjelma päättyy loppulinkoukseen sekä mahdolliseen pöyhintään.

Hienopesuohjelma eroaa valko- ja kirjopesusta siinä, että mekaaninen käsittely on kevyempää, vesimäärä on suurempi ja täyttömäärä pienempi. Kerralla pestään korkeintaan vain puoli koneellista. Pesuveden lämpötila on 30–40 astetta. Huuhtelukertoja on tavallisesti kolme, jonka päätteeksi on kevyt loppulinkous. Pyykki voi myös jäädä viimeiseen huuhteluveteen odottamaan lyhyttä loppulinkousta tai tyhjennyspumppausta. Huuhteluveteen jättäminen estää pyykin rypistymisen, jos pyykkiä ei ehditä ottaa pois heti ohjelman valmistuttua.

Pika- ja erittäin lyhyet ohjelmat sopivat kevyesti likaantuneelle pyykille ja pienille pyykkimäärille. Pesuaika on lyhyt ja huuhteluja voi olla vähemmän kuin perusohjelmissa. Linkous etenee usein perusohjelmaa pienemmillä kierroksilla ja on lyhyempi. Siksi pyykki jää märemmäksi ja lisää koneellisen kuivauksen sähkönkulutusta. Sähkön- ja vedenkulutukset ovat yleensä hieman pienemmät kuin perusohjelmilla, mutta myös täyttösuositus on usein vain puoli koneellista. Pikaohjelmat kestävät lyhimmillään 15 minuuttia. Lyhyt ohjelma puhdistaa hetken päällä olleen vaatteen, muttei korvaa peruspesuohjelmaa.

Pidennetty ohjelma on tarkoitettu selvästi likaiselle pyykille. Siitä käytetään myös nimityksiä energiansäästöohjelma tai energiamerkin vertailuohjelma. Vaikean lian poistamiseksi mekaanista käsittelyä on pidennetty esimerkiksi 20 minuuttia. Joissakin koneissa on myös liotusohjelma.

Siliävien tekstiilien pesuohjelmassa vettä on yleensä pesuvaiheessa hieno- tai kirjopesuohjelman mukaisesti, ja mekaaninen käsittely vastaa normaalia. Vaatteita pestään kerrallaan enintään puoli koneellista. Pesulämpötila on 40–95 astetta. Linkoustehoa on rajoitettu.

Konepestäville villatekstiileille tarkoitetun ohjelman mekaaninen käsittelyaika on lyhyt ja vettä on runsaasti. Joissakin pesukoneissa pesurumpu ei pyörähdä ympäri, vaan keinuu edestakaisin. Pesuveden lämpötila on 30 tai 40 astetta.

Koneessa voi olla erikoispesuohjelmia vuodevaatteille, farkuille, urheilu- ja ulkovaatteille, vauvanpyykille, tummille vaatteille, kauluspaidoille, kangaskengille ja niin edelleen.

Yöohjelma toimii tavallisesti siten, ettei kone linkoa pyykkiä, vaan huuhtelee sen useampaan kertaan ja jättää pyykin viimeiseen huuhteluveteen, jotta se ei rypisty.

Höyrytoiminnolla varustetuissa pesukoneissa on mahdollista lisätä höyry mukaan joihinkin pesuohjelmiin. Höyryllä voi myös raikastaa tekstiilit ja sileyttää kuivaa pyykkiä.

Suihkupesutoiminnolla varustetussa koneessa pesu- ja huuhteluvedet suihkutetaan pyykkien päälle ja vettä kierrätetään koneessa pumpun avulla.

Yleensä koneen pesuohjelmiin kuuluu vakiona 2–3 huuhtelua. Erillinen huuhteluohjelma voi olla tärkeä ominaisuus, jota tarvitaan pesuaineen yliannostuksen, huonon huuhtoutuvuuden sekä yliherkkyyden vuoksi.

Usein pesuohjelmiin voi myös lisätä huuhtelukertoja tai huuhteluveden määrää. Huuhteluiden välillä on yksi tai useampia linkouksia, jotka tehostavat veden ja pesuaineen poistumista. Jotkut koneet kontrolloivat huuhtelutulosta vaahdon perusteella ja ottavat tarvittaessa lisää huuhteluita.

Linkouksen merkitys

Mitä vähemmän vettä pyykkiin jää linkouksen jäljiltä, sitä nopeammin ja pienemmällä sähkönkulutuksella se kuivuu. Kun pesukoneen linkouskierrokset nousevat 1000 kierroksesta 1600 kierrokseen minuutissa, koneelliseen pyykinkuivaukseen kuluu 25 prosenttia vähemmän sähköä.

Oheisessa taulukossa 5 kiloa puuvillapyykkiä kuivattiin käyttäen ilman avulla kondensoivaa kuivausrumpua. Nykyaikainen lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä kuivausrumpu selviytyisi samasta tehtävästä huomattavasti pienemmällä sähkönkulutuksella.

Nykykoneet linkoavat vähintään 1000 kierrosta minuutissa, jolloin puuvillan jäännöskosteus on 60–70 prosenttia. Linkoustulokseen vaikuttaa rummun pyörimisnopeuden lisäksi rummun halkaisija, vaatteiden materiaali ja määrä sekä linkousohjelman rakenne.

Valintatilanteessa on hyvä tarkistaa, voiko linkousnopeutta säätää, millaiset ovat eri ohjelmien maksimilinkoukset ja linkousohjelmat ja onko koneessa erillisiä linkousohjelmia. Lyhyt linkous tarkoittaa paitsi lyhennettyä linkousta mahdollisesti myös alhaisia kierroksia. Lyhyt linkous sopii hieno- ja villapyykille sekä siliäville tekstiileille.

Linkouksen suuri kierrosnopeus asettaa pesukoneen jousitukselle ja muulle rakenteelle vaatimuksia, jotka nostavat hintaa.

Artikkeli on koostettu yhdessä Työtehoseuran kanssa.

Pyykinkuivatuksesta voi lukea tarkemmin täältä.
Pyykinsilityksestä saa tietoa täältä.
Pyykinpesusta ja pesukoneen hoidosta voi lukea lisää täältä.