Suomalaiset uskovat taloustilanteeseensa

Samsungin teettämän Techonomic Index 2015 -tutkimuksen mukaan yli puolet eli 51 prosenttia suomalaisista suhtautuu omaan taloustilanteeseensa seuraavan 12 kuukauden aikana luottavaisesti tai erittäin luottavaisesti.

02_Techonomic_15_avaus

Vuosittain tehtävän Techonomic Index -tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten eurooppalaiset käyttävät ja ostavat teknologiaa. Toista kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 18000 vastaajaa 18 maasta. Suomalaisia mukana oli tuhat.

Usko omaan talouteen näkyy myös suunnitelmissa ostaa uutta teknologiaa. Kaikkein eniten omaan talouteensa luottavaisesti suhtautuvia Suomessa on yli 65-vuotiaissa (62 %). Sen sijaan kolmannes (32 %) 16–24-vuotiaista on huolissaan tai erittäin huolissaan omasta taloudestaan.

Suomalaisista talouksista 13 prosenttia suunnittelee tutkimuksen mukaan ostavansa uuden matkapuhelimen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yleisimmät syyt päivitykseen ovat, ettei vanha puhelin toimi toivotulla tavalla (52 %) tai että se on rikkoutunut (27 %). Kahdeksan prosenttia suomalaisista suunnittelee päivittävänsä puhelimensa uuteen, koska se tuo uusia ja tarpeellisia ominaisuuksia.

Jopa 7 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa ostaa tablettilaitteen. Niiden suosio näyttää yhä kasvavan, sillä vuonna 2014 uuden tabletin ostoa suunnitteli vain 4 prosenttia suomalaisista. Puhelimen ostoa suunnitteli viime vuonna 12 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Uuden puhelimen ostoon vastaajat kertovat varaavansa keskimäärin 335,22 euroa, kun taas uuden tabletin ostoon halutaan käyttää pari kymppiä enemmän, keskimäärin 354,35 euroa.

Maksullisen sisällön käyttö on kasvanut vuodessa rajusti. Se on nyt tuplasti viime vuotta suositumpaa. Jo 23 prosenttia suomalaisista maksaa television, elokuvien tai videoiden suoratoistopalveluista, kun viime vuonna maksajia oli vain 11 prosenttia.

Liikkuvasta kuvasta maksaminen on vastaajien keskuudessa yleisintä, mutta myös musiikin suoratoistosta on kyselyä edeltävän kuukauden aikana maksanut 18 prosenttia vastaajista.

TUTKIMUKSESTA:
Samsung Electronics loi Samsung Techonomic Index -tutkimuksen seuratakseen ihmisten teknologian käyttöä. Nettikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi 18000 yli 16-vuotiasta vastaajaa 18:sta Euroopan maasta. Tutkimuksen tilasi European Samsung Lifestyle Research Lab ja sen toteutti Lightspeed GMI. Tutkimukseen osallistui vastaajia Itävallasta, Belgiasta, Bulgariasta, Tanskasta, Suomesta, Kreikasta, Italiasta, Unkarista, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Portugalista, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Romaniasta ja Iso-Britanniasta (1000 jokaisesta maasta). Tulokset painotettiin vastaamaan kansallisia ikä- ja sukupuolijakaumia. Haastattelut toteutettiin tänä vuonna 21. huhtikuuta ja 18. toukokuuta välisenä aikana.