Kaupan myynti laski tammikuussa 0,5 prosenttia vuoden takaisesta

Tilastokeskuksen mukaan tukkukaupan myynti laski tammikuussa 2,6 prosenttia vuoden 2015 tammikuusta. Myös vähittäiskaupan myynti väheni 1,2 prosenttia. Myynnin kasvua nähtiin vain autokapassa (8,9 %), ja koko kaupan myynti laski 0,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan_tilasto_1601_avaus

Päivittäistavarakaupan myynti laski 1,9 prosenttia, kun taas tavaratalokaupassa myynti pysyi vuoden takaisella tasolla.

Tukkukaupan myynnin määrä laski tammikuussa 0,7 prosenttia vuoden 2015 tammikuusta. Vähittäiskaupassa myynnin määrä puolestaan kasvoi 0,4 prosenttia.

Autokaupassa myynnin määrä lisääntyi 8,9 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvuun vaikutti uusien moottoriajoneuvojen myynnin lisääntyminen, sillä Tilastokeskuksen mukaan myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröintejä oli tammikuussa 11,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammikuussa.

Koko kaupan myynnin määrä kasvoi 1,1 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Hintojen alenemisesta johtuen myynnin määrä kehittyi liikevaihtoa myönteisemmin kaupan toimialoilla lukuun ottamatta autokauppaa, jossa myynnin määrä ja liikevaihto kasvoivat saman verran.

Tarkempi katsaus kaupan toimialojen kehityksestä tammikuussa 2016 on luettavissa täältä.

Kaupan myynnin ja myynnin määrien vuosimuutokset on ilmoitettu kausitasoittamattomina. Vähittäiskauppojen aukioloajat vapautettiin 1.1.2016 alkaen, jonka jälkeen osa vähittäiskaupoista on laajentanut aukioloaikojaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus