Virtuaalitodellisuudesta on apua terveellisemmän ruokavalion saavuttamisessa

Virtuaalitodellisuudesta puhuttaessa moni ajattelee ensimmäiseksi tietokonepelejä tai jo pitkään käytössä olleita ajoneuvosimulaattoreita. Virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuudet ulottuvat kuitenkin laajemmalle kuin osaamme arvatakaan.

Terveellinen ja ravitseva ruokavalio on yksi terveyden ja hyvinvoinnin kulmakivistä. Voisiko siis terveyttä edistävien elintarvikkeiden houkuttelevuutta lisätä digitaalisilla työkaluilla? Tutkimustulosten perusteella vastaus on kyllä.

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n mukaan virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologialla voidaan vaikuttaa ihmisten syömiskokemukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten virtuaalitodellisuus vaikuttaa aistihavaintoihin perustuviin arvioihin terveellisinä ja epäterveellisinä pidetyistä välipaloista.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 67 henkilöä. Osallistujat saivat syödä terveellisinä (ruissipsit) ja epäterveellisinä (maitosuklaa) pidettyjä välipaloja erilaisissa testiympäristöissä. Testiympäristöinä käytettiin neutraalia kontrolliympäristöä sekä kahta virtuaalitodellisuusympäristöä; aurinkoista ja sateista päivää. Lisäksi 18:lta osallistujalta rekisteröitiin sydän- ja aivosähkökäyrä. Samalla tutkittiin myös miellyttävyyden kokemuksia ja henkilöiden tunnetason reaktioita erilaisissa ympäristöissä.

Tutkimuksen mukaan virtuaalitodellisuus vaikutti selvästi osallistujien omaan arvioon syömistilanteen miellyttävyydestä ja tunnetason reaktioista.

Sateiseen ympäristöön verrattuna osallistujat arvioivat olevansa rauhallisempia ja hyväntuulisempia viettäessään piknikkiä aurinkoisessa virtuaalitodellisuudessa. Sateisessa virtuaalitodellisuudessa he tunsivat olevansa yksinäisempiä ja huolestuneempia. Aivosähkökäyrien perusteella vaikuttaa siltä, että osallistujat pitivät suklaata ruissipsejä houkuttelevampana vaihtoehtona erityisesti sateella. Odotetusti virtuaalitodellisuus itsessään lisäsi aivojen näköalueiden aktiivisuutta, erityisesti hetkinä, kun alkoi sataa ja tuulla.

Tulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat, että virtuaalistodellisuus ja lisätty todellisuus tarjoavat uusia mahdollisuuksia lisätä terveellisinä pidettyjen elintarvikkeiden vetovoimaa. Uusi lähestymistapa onkin herättänyt kiinnostusta niin elintarviketeollisuudessa kuin terveydenhuollossa.

VTT tutkii parhaillaan, miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää lisätyn todellisuuden ateriointikokemuksissa, ja etsii tutkimuskumppaneita yritysmaailmasta.