Älykäs kodintekniikka avuksesi: älykodista on paljon hyötyä asukkaille

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunta järjestivät yhdessä tilaisuuden ”Älykoti – osaaminen, kuluttaja ja äly”. Tilaisuudessa rakennettiin yhteistä kuvaa älykodissa tarvittavasta osaamisesta ja siitä, miten tällaista osaamista voidaan edistää.

Älykotiin liittyvä tietosuoja ja tietoturva olivat keskeisesti esillä päivän ohjelmassa. Älykodin valinnat ja sopimusviidakko kuuluvat nekin olennaisena osana arjen hallintaan ja kuluttajaosaamiseen.

Mitkä tahansa kodin esineet voivat olla verkkoon kytkettyjä älylaitteita, niin kodinkoneet kuin lelut, lattiat ja sängyt. Samalla kun kuluttaja ostaa laitteen, ostaa hän myös palvelun.

Älykodin laitteiden ja palveluiden taustalla on kasa sopimuksia. Kuten palvelut myös sopimukset ovat pääasiassa verkossa. Älykodissa valintojen tekeminen ja sopimusviidakon hallinta ovat osa arjen hallintaa.

Kuluttaja on muun muassa seuraavien kysymysten äärellä: Mitä palveluita tarvitsen aktiiviseen käyttöön? Minkä suuruinen on kuukausibudjettini ja mihin kaikkeen minulla on varaa? Mitä seurauksia on sillä, jos päivittäiseen elämään vaikuttava palvelu lakkaa yllättäen toimimasta?

Paljon hyötyä asukkaille

Älykodista on asukkaille monia hyötyjä. Esimerkiksi kodin käytännöllisyys lisääntyy, kun älykkäät laitteet toimivat yhdessä automatisoiden kotitöitä. Myös energiatehokkuus ja kustannussäästöt lisääntyvät, sillä älykkäät energialaitteet voivat optimoida kodin energiatehokkuuden sekä säästää kustannuksia ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Tietoturvakysymykset älykodissa

Älyä hyödyntävään kotiin liittyy tietosuoja- ja tietoturvariskejä, jotka saattavat olla merkittäviä. Turvallisuuskysymysten huomioimatta jättäminen on jo johtanut kodin laitteiden hakkerointiin, ja tietoturvan puutteita käytetään tietoverkkorikollisuudessa.

Älykodit riskit näkyvät myös laitteiden yhteensopivuuden puutteissa. Ekosysteemit voivat sitoa kuluttajan tiettyyn merkkiin, ja näin heikentää valinnanvaraa ja kilpailua. Lisäksi markkinoilla, joilla laitteen toiminnallisuus ja turvallisuus ovat riippuvaisia säännöllisistä ohjelmistopäivityksistä ja tukipalveluista, älylaitteen hankinta voi olla hyödytön tai turvallisuusriski, jos tukea ei ole saatavilla.

Älykoti määrittyy omien valintojen kautta

”Älykoti – osaaminen, kuluttaja ja äly” -tilaisuudessa puhunut liiketaloustieteen professori Saara Taalas toi esille kodin palvelullistumisen ja julkisen ja yksityisen tilan sekoittumisen.

Taalaksen mukaan muun muassa oman huoneiston vuokraus Airbnb -palvelun kautta on esimerkki ajankohtaisesta ilmiöstä julkisen ja yksityisen tilan sekoittumisesta ja niihin liittyvistä säännöistä.

Yksityisessä ja julkisessa tilassa on omat sääntönsä. Vuokratessasi kotiasi majoituspalveluksi tilan rajoja haastetaan: yksityisestä tilasta tulee julkisen tilan säännelty muoto. Jos laitan asuntoni airbnb -vuokralle niin millä säännöillä?

Taalas myös peräänkuulutti taloutta takaisin kotitalouteen. Digitaalisten mikromaksujen kuten pelin sisällä palvelujen ostaminen on nykypäivän ostamista. Maksaminen häipyy digitaalisten alustojen alle. Miten tällöin opetetaan esimerkiksi säästämään? Meillä ei ole säästöappia, joka kannustaa säästämään, totesi Taalas.

”Älykoti – osaaminen, kuluttaja ja äly” -tilaisuus järjestettiin lokakuun alussa. Tilaisuudessa satakunta kuluttajaosaamisen kanssa eri organisaatioissa työskentelevää kuunteli napakoita puheenvuoroja ja työskenteli työpajoissa, joissa vaihdettiin ajatuksia yhteistyöstä arjenhallinnan ja kuluttajaosaamisen edistämisen toimijoiden kesken. Tilaisuuteen osallistui myös Gotech-sivuston edustaja.

Oheisista linkeistä pääsee lukemaan muita Älykäs kodintekniikka avuksesi -sarjan artikkeleita.
Kodinkoneiden paikka on internetissä
Miksi kodinkoneita kannattaa ohjata älypuhelimella
Jääkaapin ovi on älykodin viesti- ja ohjauskeskus
Tietokirjailija Petteri Järvinen arvioi älylaitteiden tietoturvaa
Esineiden internet hakkerin silmin