Elektroniikan Tukkukauppiaat ry. (ETK ry.) on elektroniikka- ja kodinkonealan valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppiaita edustava valtakunnallinen elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä valvoa ja edistää jäsenyritysten ja kodintekniikka-alan yleisiä ja yhteisiä etuja. ETK ylläpitää myös Gotech-sivustoa.

ETK:n toimisto sijaitsee Mannerheimintiellä Helsingissä. Yhdistyksen toimitusjohtaja on Taina Luukkainen, 0400 597 492, taina.luukkainen(a)etkry.com

 

Jaostot ja puheenjohtajat 

Yhdistyksessä toimii neljä jaostoa: ­­Elektroniikkajaosto, Isot kodinkoneet -jaosto, Pienet kodinkoneet -jaosto sekä Kuvantamisjaosto. Kullakin jaostolla on oma puheenjohtaja, joka vastaa median tiedusteluihin oman alueensa osalta ETK ry:n puolesta.

Isot kodinkoneet -jaosto
Toimitusjohtaja Esa Silver, Miele Oy, 0400 156 085, esa.silver(a)miele.fi

Pienet kodinkoneet -jaosto
Lead Key Account Manager Markus Romu, Philips Finland, 0400 861 050, markus.romu(at)philips.com

Elektroniikkajaosto
Myyntijohtaja Markus Nummisalo, Samsung Electronics Nordic AB, 0400 569 228, markus.nummisalo(a)samsung.fi

Kuvantamisjaosto
Maajohtaja Lauri Nieminen, Nikon Nordic AB, 040 138 0600, lauri.nieminen(a)nikon.fi

 

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n hallitus 

Yhdistyksen hallintoa hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat:

 • Peter Bolin, avainasiakaspäälikkö, Grundig Nordic Ab
 • Klaus Kotka, maajohtaja, Apple Ab
 • Lauri Nieminen, maajohtaja, Nikon Nordic Ab
 • Markus Nummisalo, myyntijohtaja, Samsung Electronics Nordic Ab
 • Ludmila Niemi, maajohtaja, Oy Electrolux Ab
 • Markus Romu, lead key account manager, Philips Finland
 • Esa Silver, toimitusjohtaja, Miele Oy
 • Heidi Stirkkinen, maajohtaja, Groupe SEB Finland | OBH Nordica Finland

 ETK ry.

 • pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin niitä suunniteltaessa, laadittaessa ja muutettaessa
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, julkiseen sanaan, teollisuuteen, tukku- ja vähittäiskauppaan sekä niiden järjestöihin
 • harjoittaa jäsenyrityksiin kohdistuvaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutuspalvelutoimintaa
 • ylläpitää alan tiedottamista
 • tuottaa tilastoja
 • osallistuu tilasto- tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan
 • seuraa tutkimus-, markkinointi-, huolto-, testaus- yms. toimintaa
 • osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimialaan liittyvissä kysymyksissä

ETK:lla on edustus seuraavissa yhteisöissä:

 • Kaupan Liitto (yhteistyövaliokunta, kuluttaja-asianvaliokunta, lakiasianvaliokunta, ympäristövaliokunta)
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö, hallitus ja HDTV-foorumin työryhmät
 • Radio- ja tv-museosäätiö, valtuuskunta
 • Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, hallitus
 • Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, hallitus
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), sähkötuotefoorumi
 • Viestintävirasto, eri digi-tv-työryhmiä