Mobiilimaksamisen suosio kolminkertaistui vuodessa

Visan toteuttama digitaalista maksamista tarkasteleva Digital Payments -tutkimus kertoo, että 54 prosenttia tutkimukseen osallistuneista käyttää älypuhelinta, tablettia tai älykelloa säännöllisesti erilaisten ostosten maksamiseen. Viime vuoden tutkimuksessa vastaava lukema oli 18 prosenttia, eli kolmannes nykyisestä.

02_visa_mobiili_avausTutkimukseen osallistui verkossa yli 36000 yksityishenkilöä 19:stä Euroopan maasta. Tulokset osoittavat, että suhtautuminen mobiililaitteilla maksamiseen on muuttunut ratkaisevasti viimeisten 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten 38 prosenttia tutkimukseen vastanneista sanoi, etteivät he olleet koskaan käyttäneet mobiililaitetta maksamiseen, eikä heillä ollut tulevaisuudessakaan aikeita maksaa mobiililaitteella. Tänä vuonna vain 12 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vastasi, etteivät he aio maksaa mobiililaitteella.

Kuka ostaa ja mitä?

Kymmenen Euroopan maata, joissa mobiilimaksaminen on yleisintä, voidaan jakaa kahteen kategoriaan: kehittyvät markkinat kuten Turkki ja Romania, joissa uusia maksuteknologioita on omaksuttu nopeasti, sekä kehittyneet markkinat – etenkin Pohjoismaat – joissa uutta teknikkaa omaksutaan eri tahtiin.

Suomessa 77 prosenttia kyselyyn vastanneista käyttää mobiililaitetta maksamiseen tai taloudenhallintaan. Heistä 43 prosenttia siirtää mobiililaitteen avulla rahaa perheenjäsenilleen ja ystävilleen. Hieman alle puolet (47 %) maksaa kotitalouden laskuja mobiililaitteella.

Tutkimukseen vastanneet kertoivat lisäksi, että he maksavat mobiililaitteella arkisten ostosten ohella mielellään myös kalliimpia ostoksia. Suomessa reilu kolmannes (38 %) kyselyyn vastanneista maksaa bussi- ja junalippunsa mobiililaitteella, ja 22 prosenttia kertoo maksavansa mobiililaitteella arvokkaampiakin ostoksia, kuten lomamatkoja, huonekaluja sekä elektroniikkaa.

Mobiilipankkipalveluiden suosio kasvaa

Tutkimuksen mukaan näyttää myös siltä, että pankkipalvelujen käyttö mobiililaitteella on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Ensimmäistä kertaa yli puolet eurooppalaisista tutkimukseen vastanneista kaikissa ikäryhmissä kertoo hoitavansa pankkiasioita mobiililaitteellaan.

Toistaiseksi mobiilit pankkipalvelut ovat suosituimpia milleniaalien eli 18-34-vuotiaiden keskuudessa, mutta ne yleistyvät nopeasti muissakin ikäryhmissä. Pankkipalvelujen käyttö mobiililaitteella on kasvanut 33 prosenttia.

Suurinta kasvu on ollut 55-64-vuotiaiden keskuudessa, missä 56 prosenttia kyselyyn vastanneista hoitanut pankkiasioitaan mobiililaitteella. Viime vuonna vastaava luku samassa tutkimuksessa oli 32 prosenttia. Nuoremmat, eli 18-34-vuotiaat, hyödyntävät mobiilipankkipalveluja 24 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Suomessa 56 prosenttia 55-64-vuotiaista on hoitanut pankkiasioitaan mobiililaitteella. Viime vuonna lukema oli 32 prosenttia, joten kasvua on kertynyt 24 prosenttiyksikköä.

Mobiililaitteista puettaviin maksuvälineisiin

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset kuten muutkin eurooppalaiset omaksuvat uusia maksuteknologioita nopeasti, ja että digitaalisen maksamisen tulevaisuus on täällä. Visan näkemyksen mukaan älypuhelimet sekä puettavat maksuvälineet ovat osa laajempaa trendiä, jossa miljoonat uudenlaiset verkkoon liitetyt laitteet tekevät päivittäisestä maksamisesta helppoa, turvallista sekä suojattua lähes mihin tahansa teknologiaan integroituna, kertoo Visan Suomen ja Baltian maajohtaja Vesa Tukonen.

03_visa_apple_watch

– Myös puettavien maksuvälineiden, kuten älykellojen, rannekkeiden ja jopa vaatteiden, uusi aikakausi on alkanut. Näyttää selkeästi siltä, että puettavat maksuvälineet tulevat yleistymään, ja samalla kuluttajat saavat valita elämäntyyliinsä sopivan maksuvälineen, tiivistää Tukonen.

Lähimaksamista mobiilisovelluksilla

Lähimaksamista suosivat eurooppalaiset ovat tutkimuksen perusteella avoimempia omaksumaan uusia maksutapoja kuin ne, jotka eivät käytä lähimaksukortteja. Tuloksissa korostuu korrelaatio lähimaksuominaisuuden hyödyntämisen sekä uusien maksutapojen omaksumisen välillä.

Toisin sanoen lähimaksuominaisuudella varustettua maksukorttia käyttävät eurooppalaiset ovat 20 prosenttia kiinnostuneempia maksamaan kaupassa mobiililaitteella (52 %) kuin ne joilla tällaista korttia ei ole (32 %). Vastaavat lukemat ostosten tekemiseen vähittäiskaupan mobiilisovelluksella ovat 49 ja 31 prosenttia ja aterian maksamiseen 50 ja 30 prosenttia.

Digitaalisen maksamisen lisääntynyt suosio on samassa linjassa lähimaksuteknologian omaksumisen kasvun kanssa. Tutkimuksen mukaan lähimaksaminen koetaan nyt normaaliksi maksutavaksi kaikissa ikäryhmissä.

Suomessa 61 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi hyödyntäneensä maksukortin lähimaksuominaisuutta viimeisen vuoden aikana. Viime vuonna vastaava lukema oli ainoastaan 15 prosenttia.

04_visa_mobiili_pivo

– Visa on sitoutunut tuottamaan innovaatioita, joiden avulla ihmiset voivat maksaa turvallisesti ja saumattomasti missä, milloin ja millä laitteella tahansa. Yhtenä esimerkkinä on OP:n kanssa yhteistyössä toteuttamamme Pivo-mobiilisovellus. Pivon kaltaisten mobiilimaksusovellusten tulo markkinoille on myös nopeuttanut mobiilimaksamisen kasvua, tiivistää Tukonen.

Digital Payments -raportti: Tutkimuksen toteutti Visan toimeksiantona Populus. Tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2016, ja siihen osallistui kuluttajia 19:stä Euroopan maasta: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Israel, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki sekä Iso-Britannia. Tutkimuksen kokonaisotanta oli 36843 kuluttajaa, ja siihen vastasi noin 2000 kuluttajaa jokaisesta maasta.