Tutkimus: Älypuhelinten käyttö vähenee puheohjattujen älylaitteiden yleistyessä

Accenturen tuoreen Digital Consumer -tutkimuksen mukaan ne, joilla on kotonaan puheohjattu virtuaaliavustaja, kuten älykaiutin, käyttävät älypuhelimiaan vähemmän viihteeseen ja verkko-ostamiseen.

Puheohjattuja älylaitteita omistavien määrä voi ostoaikeiden perusteella yli kaksinkertaistua vuoden 2018 aikana. Kiinnostus lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen sekä itseohjautuviin autoihin kasvaa sekin jatkuvasti. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 21 000 henkilöä 19 maasta.

Tekoälyä hyödyntävät kodin virtuaaliavustajat ovat itsenäisiä laitteita, joita ohjataan äänikomennoilla. Niiden avulla voidaan hallita monenlaisia palveluita, kuten kuunnella musiikkia, hakea ja toistaa uutisia, säätietoja ja urheilutuloksia, sekä säätää kodin valaistusta ja lämmitystä.

Tutkimuksen mukaan 66 prosenttia puheohjatun älylaitteen omistajista arvioi älypuhelimen käyttönsä vähentyneen laitteen hankkimisen jälkeen. Puheohjatun älylaitteen omistajista 64 prosenttia sanoi käyttävänsä älypuhelinta vähemmän viihteeseen, 58 prosenttia käyttää älypuhelinta vähemmän verkko-ostamiseen ja 56 prosenttia tiedonhakuun.

– Digitaaliset avustajat haastavat älypuhelimet kodin toimintojen keskuksena, sanoo Accenturen Suomen viestintä, media- ja teknologialiiketoiminta-alueen johtava strategiakonsultti Jesse Riekki.

– Nämä edulliset laitteet tarjoavat käytännön hyötyjä ja ovat suhteellisen helppokäyttöisiä. Niiden nopeasti kasvava suosio on yksi merkittävimmistä huipputeknologian trendeistä.

Kuluttajat raportoivat kyselytutkimuksessa suuresta kiinnostuksesta erillisen puheohjatun älylaitteen ostamiseen tämän vuoden aikana. Jos kaikki ostoaikeet toteutuisivat, puheohjatun älylaitteen omistavien määrä yli kaksinkertaistuisi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Verkkoyhteyden kattamasta väestöstä Intiassa 39 prosenttia, Yhdysvalloissa 37 prosenttia, Kiinassa 33 prosenttia, Saksassa 26 prosenttia ja Isossa-Britanniassa 24 prosenttia omistaisi laitteen. Jopa 94 prosenttia puheohjattujen älylaitteiden tämänhetkisistä käyttäjistä on niihin tutkimuksen perusteella joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Virtuaalitodellisuuteen kaivataan lisää käytännön sovelluksia

Kodin puheohjattujen älylaitteiden ohella Accenturen tutkimuksessa tarkasteltiin myös kiinnostusta lisättyä ja virtuaalitodellisuutta (AR ja VR) sekä itseohjautuvia autoja kohtaan.

Tulosten valossa kiinnostus lisättyyn ja virtuaalitodellisuuteen ei liity ainoastaan pelien pelaamiseen, vaan yltää myös paljon käytännöllisempiin tarpeisiin. Esimerkiksi 67 prosenttia vastaajista käyttäisi lisättyä tai virtuaalitodellisuutta tutustuakseen paikkaan, jossa vierailee, tai oppiakseen uusia taitoja tai tekniikoita.

Moni on myös kiinnostunut sovittamaan virtuaalisesti vaatteita (61 prosenttia vastaajista), ostamaan virtuaalisesti huonekaluja ja muita kodin esineitä (54 prosenttia) ja kokemaan urheilutapahtumat AR- tai VR-laitteen avulla ”paikan päältä” (52 prosenttia). Pelaamiseen lisättyä tai virtuaalitodellisuutta halusi käyttää 47 prosenttia vastaajista.

Yli puolet (54 prosenttia) kyselyyn vastanneista olisi valmiita matkustamaan itseohjautuvassa henkilöautossa. Ikä vaikutti selvästi vastaajien matkustushalukkuuteen: 14–17-vuotiaista jopa 71 prosenttia olisi valmiita istumaan itseajavan auton kyytiin, mutta yli 55-vuotiaista ainoastaan 37 prosenttia. 42 prosenttia vastaajista kertoo itseohjautuvien autojen eduksi sen, että ihminen voi keskittyä ajamisen sijaan muihin asioihin.

Tietoja tutkimuksesta: Accenturen vuoden 2018 Accenture Digital Consumer -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä vuoden 2017 loka–marraskuussa, ja siihen osallistui noin 21 000 henkilöä 19 maasta: Alankomaat, Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Vastaajat edustivat jokaisessa maassa kaikkia ikäryhmiä 14 ikävuodesta ylöspäin. Tutkimus selvitti kuluttajien näkemyksiä digitaalisista laitteista, palveluista ja sisällöistä, heidän ostotapojaan ja -aikomuksiaan, luottamusta palveluntarjoajiin sekä tulevaisuuden verkottunutta elämäntapaa.