Tutkimus: Suomalainen pitää muita pohjoismaalaisia vähemmän ruoanlaitosta, mutta uusii kodinkoneitaan verrattain usein

Kodinkoneita valmistavan Whirlpoolin toteuttamasta kyselytutkimuksesta ilmenee, että pohjoismaalaiset ovat ahkeria kokkaajia. Tutkimuksen mukaan 40 prosenttia suomalaisista, 48 prosenttia tanskalaisista, 49 prosenttia ruotsalaisista ja 60 prosenttia norjalaisista laittaa ruokaa kotona joka päivä. Kaikissa maissa noin kolmasosa laittaa ruokaa kahdesta neljään kertaa viikossa, loput harvemmin tai eivät koskaan. Noin puolet pohjoismaalaisista kertoo pitävänsä ruoanlaitosta. 

– Teettämiemme kuluttajatutkimusten mukaan ruoanlaitto koetaan hauskaksi ja luovaksi puuhaksi. Se nähdään myös väylänä ilmaista omia arvoja ja taitoja sekä rakkautta ja välittämistä perhettä ja ystäviä kohtaan. Ruoanlaitoin nähdään myös edistävän sosiaalista yhteiseloa, kertoo Whirlpoolin Pohjoismaiden brändijohtaja Hanna Jormanainen.

– Toisaalta monet kokevat ruoanvalmistuksen etenkin arkena stressaavana ja aikaa vievänä aktiviteettina, mikä laskee ruoanvalmistukseen viikottain käytettävää kokonaisaikaa. Haluamme kannustaa päivittäiseen ruoanvalmistukseen ja siksi tuomme markkinoille innovatiivisia tuotteita, jotka yksinkertaistavat ja nopeuttavat ruoanvalmistusprosessia, toteaa Jormanainen.

Kolmannes kokkaa ilman reseptejä

Whirlpoolin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät ruoanlaitosta muita pohjoismaalaisia vähemmän: 46 prosenttia kertoo pitävänsä ruoan laittamisesta, 12 prosenttia vuorostaan ei. Esimerkiksi norjalaisista 51 prosenttia kertoo pitävänsä ruoanlaitosta ja 10 prosenttia ei. Norjalaiset laittavat myös ahkerimmin ruokaa, vaikka eivät pitäisi ruoanlaitosta: 42 prosenttia niistä norjalaisista vastaajista, jotka eivät pidä ruoanlaitosta, laittavat silti ruokaa päivittäin. Suomalaisista ruoanlaittoa karsastavista vain 16 prosenttia laittaa ruokaa joka päivä.

Noin kolmasosa pohjoismaalaisista ei käytä reseptejä ruoanlaiton tukena. Suomalaisista reseptiin tukeutuvista ruoanlaittajista valtaosa, 28 prosenttia vastaajista, hakee reseptinsä erilaisilta ruokasivustoilta. Tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset hyödyntävät pääosin itse eri lähteistä ajan kanssa keräämiään reseptejä.

– On hienoa, että ruokaa laitetaan luovasti tai esimerkiksi suvun vanhoja perinnereseptejä seuraten. Vielä on kuitenkin paljon niitä, jotka eivät ole niin sinut freestyle -tyylin kanssa tai jotka ovat hieman epävarmoja ruoanvalmistustaidoistaan. Erityisesti heille älykkäät kodinkoneet tuovat helpotusta. Whirlpoolin uusissa W-Collection kodinkoneissa on älykkäitä toimintoja, valmisreseptejä ja selkeät näytöt, jotka ohjaavat ruoanvalmistusta askel askeleelta, kertoo Jormanainen.

Suomalaisilla ja norjalaisilla on uusimmat kodinkoneet

Tutkimuksen mukaan suomalaisilla ja norjalaisilla on kodeissaan uusimmat keittiökoneet. Viimeisen viiden vuoden aikana keittiökoneitaan ovat uusineet tanskalaisista 64 prosenttia, ruotsalaisista 55 prosenttia, suomalaisista 66 prosenttia ja norjalaisista 66 prosenttia. Tärkein kriteeri uusia kodinkoneita valitessa on kaikissa Pohjoismaissa hinta. Suomessa ja Tanskassa toiseksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee energiatehokkuus, Ruotsissa suorituskyky ja Norjassa laitteen saamat arvostelut. Tietty design tai brändi painavat valinnassa eniten noin kymmenelle prosentille vastaajista.

Pohjoismaalaiset alkavat myös peräänkuuluttaa älykkäitä keittiökoneita: noin viidesosa pohjoismaalaisista kertoo haluavansa ohjata kodinkoneitaan älypuhelinsovelluksella, vaikka niitä ei ole vielä monenkaan valmistajan valikoimissa. Älykkäitä kodinkoneita on alkanut viime vuosina ilmestyä markkinoille, ja esimerkiksi Whirlpoolin uudessa, palkitussa W-Collection-kodinkonesarjassa innovatiiviset toiminnot, valmisreseptit ja 6th Sense Live –sovelluksen avulla tapahtuva koneiden välinen ’keskusteluyhteys’ tuovat kiireiseen elämään sekä ruoanlaittoon helpotusta.

– Sovellusten ja älykkäiden kodinkoneiden maailmassa ruoanvalmistuksesta on tulossa vaivatonta, nopeaa ja entistä monipuolisempaa. Yhä useammalla on mahdollisuus valmistaa aterioita, joita he eivät aiemmin olisi rohjenneet kokeilla tai ehtineet valmistaa, kertoo Jormanainen.

Tietoa tutkimuksesta: Kysely teetettiin YouGov-tutkimusyhtiön sähköisessä paneelissa toukokuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1008 yli 18-vuotiasta suomalaista miestä ja naista. Kyselyn otanta oli suunniteltu vastaamaan kokonaiskuvaa suomalaisista niin sukupuolen, iän kuin maantieteellisen alueen suhteen.